Problemy z nowoczesną edukacją

Młodzi ludzie niejednokrotnie skarżąc się na szkołę i bardzo słaby poziom przekazywanej w niej wiedzy spotykają się z krytyką własnych rodziców, którzy doskonale rozumieją pretensje własnych dzieci, ale nie mogą się z nimi zgodzić z pedagogicznych względów. Podważanie autorytetu nauczycieli i samej szkoły przez rodziców dawałoby wolną rękę dzieciom przy krytykowaniu nauczycieli podczas zajęć a ostatecznie nawet ucieczek ze szkoły. Ale problem istnieje i coraz częściej mówi się o tym, że nawet najlepiej przygotowane programy edukacyjne nie są w stanie zapewnić dzieciom wykorzystania ich pełnego potencjału a przede wszystkim zmuszenia ich do kreatywności. Aby osiągnąć w przyszłym życiu sukces najlepiej jest nie tyle zdobywać wiedzę we wszystkich najdrobniejszych dziedzinach nauki zapamiętując często absurdalne ilości informacji na pamięć, ale rozwijać własną pasję. Skupić się na jednej dziedzinie, w której dane dziecko przejawia wyjątkowe zainteresowanie oraz talent i skupić się na szlifowaniu właśnie jej. Doskonale przydaje się dzisiaj do tego Internet, który pozwala każdemu dotrzeć do informacji u jej samego źródła. A więc po samym powrocie do domu zasiadając do komputera uczniowie niejednokrotnie dowiadują się więcej i poznają więcej faktów o świecie niż w trakcie szkolnych lekcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.