Biznes dla studenta informatyki

Uczelnie tworząc tzw. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zachęcają studentów do zakładania firm. Tego typu rozwiązanie daje studentów i absolwentom uczelni dogodne warunki do rozkręcenia własnego przedsiębiorstwa. Daje to szansę na rozwój ambitnym studentom, w trudnych czasach kryzysu gospodarczego. Do osiągnięcia sukcesu najważniejsze jest jednak posiadanie dobrego pomysłu na działalność, który pozwoli nam zaistnieć na rynku pracy. Ciekawą propozycją dla studentów kierunków związanych z informatyką oraz ich starszych kolegów którzy edukację niedawno skończyli może być stworzenie firmy oferującej tzw. pogotowie komputerowe. W większości napawa komputerów nie powinna być problemem nawet dla studentów drugiego roku studiów informatycznych. Do naszych zadań należeć będzie dokonywanie diagnozy w przypadku awarii, a następnie usuwanie usterek awarii. Większość problemów z komputerami ma związek z błędami oprogramowania, wtedy wystarczy przeinstalować system operacyjny, albo wymienić sterowniki. Gdy nawali już sprzęt, wtedy naszym zadaniem będzie wymiana podzespołów. Dla studenta informatyki nie powinno to być jednak trudne zadanie. Osoby cały czas studiujące mogą mieć problem z dyspozycyjnością, gdyż idea pogotowia komputerowego polega na ciągłym byciu w gotowości. Ambitni sobie jednak jakoś i tak poradzą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.