Stworzenie pierwszego komputera

Przez większość czasu mijającego od pierwszego wynalezionego komputera największy udział w tworzeniu nowych technologii miały wielkie firmy wspierane prywatnym kapitałem giełdowych inwestorów. Aby pozwolić sobie na wkroczenie do hermetycznego środowiska naukowców zaangażowanych w tworzenie coraz lepszych komputerów trzeba było mieć nie tylko pieniądze i możliwości technologiczne, nowoczesne laboratoria – ale także odpowiednią kadrę pracowników zdolnych do szybkiego nie tyle nauczenia się informatyki, co jej tworzenia. Bo de facto w przypadku postępu komputerowego nie może być mowy o rozwoju bez tworzenia czegoś od siebie. i chociaż informatyka mocno opiera się na matematyce, to ludzie wciąż znajdują prostsze i jeszcze lepsze sposoby na wyprodukowanie czegoś albo stworzenie jakiejś aplikacji. Stale komputery ulegają zmniejszeniu, poprawieniu, udoskonaleniu, nowe systemy operacyjne są jeszcze bardziej intuicyjne i coraz więcej rzeczy robią automatycznie. Dzięki temu postępowi możliwe jest dzisiaj błyskawiczne wymienianie się informacjami z ludźmi z całego globu, zbieranie się w grupy poparcia lub protestu o zasięgu globalnym albo po prostu bawienie się online. Ale nie oznacza to, że wszystko nadal jest w rękach wielkich korporacji – coraz częściej sukces odnoszą domorośli programiści i informatycy amatorzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.